Integritetspolicy för Dinsexdocka.se

Den här sidan är till för att informera dig om vår policy när det gäller inhämtning och användning av användardata.

Vi använder din data för att förbättra vår produkt. Genom att du använder vår produkt, tillåter du att vi hämtar in och använder information i enlighet med vad som beskrivs i det här dokumentet.

Vi använder endast data från Google Analytics. Vi använder oss inte av cookies på något annat sätt.

Användardata

Användardata är sådan data som samlas antingen per automatik eller som är skapad genom ditt användande av produkten. Ett exempel är hur länge du stannar på hemsidan eller hur många av våra undersidor du besöker.

Vilken sorts information samlar vi in?

Vi samlar in Användardata genom Google Analytics

Användardata

Vi hämtar information om hur produkten används. Den datan kan inkludera exempelvis din IP-adress, vilken enhet du surfar från, vilka av våra undersidor du besöker, vilken dag du besöker vår produkt, tiden du tillbringar med vår produkt eller annan, liknande data.

Varför samlar vi in användardata?

Vi samlar in data av följande anledningar.

  • För att få värdefull information och kunna förbättra vår produkt.
  • För att övervaka användandet av vår produkt.
  • För att hitta och lösa tekniska problem.

Länkar till tredje part

Vår hemsida innehåller länkar till and hemsidor som inte är under vår kontroll. Om du använder dig av en sådan länk kommer du att komma till en hemsida där vi inte har något ansvar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.